Mediacje


Nie chcesz wkraczać na drogę sądową, której konsekwencją będzie wydłużenie czasu do satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy i znaczny wkład finansowy?

Niemal każda sprawa może zostać skutecznie poprowadzona jeszcze na etapie przedsądowym. Warto próbować dojść do kompromisu, by skutecznie rozwiązać istniejący miedzy stronami spór. Kancelaria organizuje spotkania między stronami, tworzy i prowadzi proces, zmierzający do ugodowego rozwiązania sporu.

Mediacje rodzinne, w sprawach cywilnych i gospodarczych, pracowniczych i wewnątrzkorporacyjnych, mediacje w sprawach karnych i w sporach zbiorowych. Każda sprawa wymaga właściwego podejścia i odpowiedniej wiedzy.

Pamiętaj każdy konflikt można rozwiązać, a Sąd powinien być ostatecznością.