Pozostałe Specjalizacje


Niesiemy pomoc w następujących specjalizacjach:

Prawo Pracy – sprawy z zakresu prawa pracy należą do jednych z najbardziej delikatnych w swojej materii. Dlatego też wymagają odpowiedniego podejścia. Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotykających zagadnień zw. z: zasadami i stosunkiem pracy, obowiązkami pracownika i pracodawcy, umową o pracę, jej rozwiązaniem oraz urlopem wypoczynkowym czy ochroną pracy kobiet i rodzicielstwa.

Prawo Spółek i Prawo Handlowe – profesjonalna działalność w świecie biznesu wymaga odpowiedniego przygotowania, analizy i profesjonalizmu. Zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie czy likwidacja; tworzenie przepisów wewnętrznych, procedur organizacyjnych i reorganizacyjnych, aż wreszcie obsługa organów spółek to kompleksowa pomoc prawna oferowana przez Kancelarię.

Prawo i Postępowanie Administracyjne – bardzo szeroka materia, dotykająca praktycznie każdej sfery życia i codzienności, dlatego znajomość procedury i świadomość konsekwencji decyzji administracyjnych jest nieprzeceniona. Proponujemy niekonwencjonalne rozwiązania w zależności od rodzaju sprawy i jej zawiłości, a w prawie administracyjnym ich nie brakuje.

Własność Intelektualna i Przemysłowa – licencje, prawo autorskie, znaki towarowe, wynalazki to olbrzymia materia, z którą wielu przedsiębiorców ma już do czynienia lub zaraz będzie musiało się z nią zmierzyć. W związku z czym nasza kancelaria oferuje szeroką wiedzę i doświadczenie odnośnie powyższych zagadnień, dzięki czemu ułatwiamy codzienność licznym podmiotom.

Prawo Prasowe – jesteśmy jednymi z nielicznych profesjonalistów, którzy z łatwością obracają się wśród zagadnień dotyczących praw i obowiązków dziennikarzy, redaktorów, wydawców; autoryzacji; prawa do informacji czy odmowy udzielania informacji; krytyki prasowej itd.

Lobbing w Prawie i Naukach Prawnych – od pewnego czasu coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców wzbudza właśnie lobbing prawniczy. Zarejestrowane podmioty, mogące wywierać legalny wpływ na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych, to kusząca idea dla wielu podmiotów. Kto może zostać zarejestrowany, jak wygląda procedura, jakie warunki trzeba spełnić, to wszystko i wiele więcej wyjaśnią specjaliści Kancelarii.