Współpraca z klientem


Prowadząc klienta dopasowujemy się do jego potrzeb, jesteśmy elastyczni i zapewniamy dobór odpowiedniej strategii do danego typu sprawy.

Formy współpracy z klientami:

  • jednorazowa porada prawna lub pakiet porad prawnych (czas porady do godziny i powyżej godziny)
  • sesje mediacyjne, czas dostosowany do potrzeb stron;
  • reprezentacja klienta przed sądami/organami administracji publicznej;
  • sporządzanie pism procesowych, tworzenie, analiza umów, redagowanie innych pism lub dokumentów;
  • całościowe prowadzenie sprawy przed sądami lub innymi organami (sporządzanie pism procesowych i reprezentacja przed sądami/organami)
  • pomoc prawna w ramach tzn. abonamentu, czyli stałe poradnictwo prawne w miarę potrzeb klienta w ustalonym przedziale czasowym;
  • stałe lub czasowe zlecenie obsługi prawnej osób prawnych;