Prawo Karne


Sprawy z zakresu prawa karnego czy też prawa karnego skarbowego należą do spraw wpływających na praktycznie każdą sferę życia człowieka, którego dotkną. Unaocznienie konsekwencji i skutków popełnionych czynów zabronionych to główne zadanie adwokata. Bez właściwej analizy sprawy i pokazania kolejnych kroków na drodze postępowania karnego i ewentualnych szans w okresie penitencjarnym, nie sposób uniknąć jeszcze dotkliwszych konsekwencji swoich czynów.

Dobrowolne poddanie się karze, pojednania się z pokrzywdzonym, kara ograniczenia wolności, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, przerwa w odbywaniu kary, odroczenia wykonania kary, umorzenie i zawieszenie postępowania karnego, to tylko niektóre sposoby na skuteczne zmniejszenie negatywnych skutków popełnionych czynów zabronionych. By móc właściwie skorzystać z ustawowych sposobów złagodzenia skutków swoich czynów potrzebna jest właściwa relacja między klientem i adwokatem, zaufanie i racjonalne przedstawienie kolejności podejmowania działań.

Daj sobie szanse i skorzystaj z możliwości, o których istnieniu nie wiedziałeś, nie wiedziałaś.